GDPR

Behandling af persondata

GET LABELS politik for indsamling, behandling og opbevaring af persondata.
GET LABELS indsamler, behandler og opbevarer personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Personlige data bliver anvendt til internt brug for at løse opgaver for kunder og opretholde kundeforhold.

Hvilke oplysninger indsamles, behandles og opbevares?

Der indsamles udelukkende generelle kontaktoplysninger som firmanavn, for- og efternavn på kontaktperson, adresse, telefonnr. og e-mail-adresse.
Til fakturering registreres udover generelle kontaktoplysninger også kundens CVR-nr.
Derudover opbevares e-mails fra kunder og potentielle kunder.
Der indsamles aldrig særligt følsomme personoplysninger.

Anvendelse af personlige oplysninger

GET LABELS indsamler, behandler og opbevarer persondata udelukkende med det formål at kunne løse opgaver for kunder og indsamler kun de oplysninger, der er relevante hertil.

Opbevaring af personlige oplysninger

  • Opbevaring af generelle kontaktoplysninger: GET LABELS opbevarer generelle kontaktoplysninger elektronisk i regnskabsprogrammet E-conomic beskyttet med sikkert password.
  • Opbevaring af e-mails: GET LABELS opbevarer e-mails på en Microsoft-konto beskyttet med sikkert password.

Opbevaring af filer / digitalt materiale: GET LABELS opbevarer filer/digitalt materiale hos et af Microsofts datacentre i Europa https://products.office.com/en/business/office-365-trust-center-compliance-certifications.
Filer/digitalt materiale opbevares så længe, GET LABELS har mulighed for det. Opbevaringen har til formål at kunne imødekomme kunders ønske om på et senere tidspunkt at få foretaget rettelser i materiale/forny materiale med udgangspunkt i det eksisterende.

Deling af personlige oplysninger ved ekstern produktion af varer

Ved ekstern produktion af tape, etiketter, poser og diverse tryksager – udleveres alene nødvendig trykklar pdf, der er er relevant for produktionen.

GET LABELS anvendelse af kundecases

GET LABELS anvender aldrig kundens filer/digitalt materiale uden tilladelse hertil fra kunden. Filer/digitalt materiale anvendes som referencer/portfolie i markedsføringen af Get Labels. Kunden kan til enhver tid trække tilladelsen hertil tilbage.

Sletning af personlige oplysninger

Personlige oplysninger opbevares så længe kundeforholdet er aktivt eller i maks. 5 år efter kundens sidst afgivne ordre. Fakturerings- og betalingsoplysninger opbevares i 5 år pga. gældende lovgivning.
E-mails fra kunder opbevares så længe kundeforholdet er aktivt eller i maks. 5 år efter kundens sidst afgivne ordre.
E-mails vedr. forespørgsler fra potentielle kunder opbevares i 1 år.

Rettigheder

Kunder hos GET LABELS har til enhver tid ret til at:

  • Få oplyst hvilke data der er indsamlet om dem.
  • Få urigtige oplysninger rettet/data berigtiget.
  • Få behandlingen begrænset.
  • Trække samtykke tilbage.
  • Gøre indsigelse mod behandling.
  • Få data udleveret.
  • Blive slettet.
  • Klage til Datatilsynet over GET LABELS behandling af deres data: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Dataansvarlig
Bjarne Høed Jensen
Indehaver
Direkte telefon +45 6151 3614
Direkte mail: bjarne@getlabels.dk

GDPR i PDF form